[full_width background=”#ffffff”][/full_width]I menneskets æteriske krop, findes der 7 store energicentre, som kaldes for chakraer. Hvert enkelt chakra er en akkumulation af energi fra forskellige bevidsthedsniveauer af mennesket. Denne energi, har hos hver af os, formet et individuelt mønster pga. de forskellige påvirkninger, vi har fået i vores liv. Disse mønstre medvirker til, at vi er helt forskellige og reagerer forskelligt på situationer, som er ens.

Chakra er et oldindisk (sanskrit) ord, som betyder ‘hjul’. Man kan også kalde chakraer for ‘energihjul’. Set forfra ligner et chakra et roterende hjul, med et antal eger/ opdelinger.
Hvert chakra har en farve. Jo klarere farven er, jo bedre funktion er der i chakraet. Farven produceres af den vibration der er i chakraet.

Alt hvad vi oplever, lagres som erfaringer i vores chakraer, og andre dele af vores energisystem, for at vi senere kan trække på denne lærdom/erfaring, når vi får brug for det. Vores chakraer er ikke adskilte, vi bruger ikke kun ét chakra ad gangen. I hver eneste situation bruger vi alt hvad vi har i os. Chakraerne spiller ind med hver deres rolle i noget der bliver til et hele.

Chakraer indeholder to forskellige energier:

  1.  Livsenergi fra solens kerneprocesser som bruges til at holde den fysiske krop i live. Ved vores første åndedrag, når vi fødes, åbner vi for denne energi.
  2.  Den åndelige energi som er den energi, der hjælper os til at udvikle os åndeligt. En kærlighedsenergi som gør os i stand til at elske os elv og andre.

Et chakra har to hovedfunktioner:

  1. at trække livsenergi ind i det æteriske.
  2. at videregive og fordele denne energi.

Ved fødslen er vores chakraer i fin stand. I løbet af barndommen lærer vi dog, hvordan det bedst kan betale sig at være, for at få det godt. Her bliver det nødvendigt at hæmme nogle af de impulser der kommer fra vores chakraer, for at opnå accept fra omgivelser, som vi hungrer efter. Så lægger vi en ‘blokering’ ind i det chakra, som skal dæmpes. Denne blokering gør at der ikke er bevægelse i energien. Når det sker, roterer det ikke længere så hurtigt som før, og det betyder, at det ikke kan optage så meget energi som tidligere. Derfor kan det heller ikke videregive så meget til de tilhørende energistrømme, og så bliver vores fysiske og psykiske sundhedstilstand forringet.
Hvor der tilføres energi, opstår der energi. Jo mere energi, der bringes til chakraerne, jo bedre vil de rotere. Nå vi kan få et chakra til at rotere hurtigere, er der mulighed for at forløse de blokeringer, som ikke længere har en funktion.

Chakra- beskrivelser:

Rodchakra/Muladhara

Rodchakraet har at gøre med det allermest fysiske ved mennesket. Vores fysiske krop, bolig, arbejde og det materielle. Dette center er ansvarligt for ‘jordforbindelsen’. Evnen til at stå på egne ben, til at være konkret og realistisk. Det kan også kaldes for sikkerhedscentret, da det er centret der kan give os følelsen af at være sikre på os selv. Rodchakraets opgave er at få os til at føle, at verden er et sikkert sted at leve.

Får vi som børn ikke opfyldt vores behov for fysisk sikkerhed, kan det forfølge os igennem livet, som en konstant følelse af usikkerhed og angst for verden. Er dette center ude af balance vil mennesket ofte hage sig fast i ydre sikkerhedsfaktorer, som f.eks penge og statussymboler. Med balance i centret har vi en indre følelse af succes, have en godt ‘fundament’ og være velfungerende.
Fysisk påvirker centret fødder, ben og binyrer. Typiske sygdomme, ved dårlig funktion i rodchakraet kan være lavelændesmerter, åreknuder, hæmorider og endetarmsproblemer.

Harachakraet/Svadhistana

Harachakraet har dels at gøre med seksualitet, dels med kontrol over følelser. Med kontrol mener der ikke undertrykkelse, men evnen til selv at kunne bestemme, om man vil udtrykke en følelse eller ej. Harachakraet er også centret for spontanitet, lyst, livsglæde og vrede.

Den erfaring barnet har brug for til dette center, er at kunne dele, at forholde sig med respekt til andre mennesker og at lære selvværd, et selvværd som ikk er afhængigt af bekræftelse udefra. Får man ikke disse erfaringer som barn, vil man ofte ønske at besidde andre mennesker eller penge, i sit voksenliv.

Har man god kontakt til sit Harachakra, har man lyst til og glæde ved seksualitet. Man kender sig selv, ved hvad man vil. Man vil føl sig rolig i stressede situationer og denne ro, vil virke beroligende på andre.
Blokeringer i dette område vil ofte medføre seksuelle problemer af forskellig art. Man har svært ved spontanitet og hengivenhed. Ofte kan man gå og være vred over et eller andet og være styret af sine følelser, uden at have kontrol over dem. Uden kontrol i os selv, vil vi ofte søge efter kontrol over andre.

Harachakraet giver energi til benene, de nedre tarme, lændehvirvlerne, hele bækkenområdet, blindtarmen, kønsorganerne, blæren, binyrerne og kønskirtlerne. Typiske sygdomme i dette område er menstruationsproblemer, barnløshed, vaginale infektioner, ovariecyster, tumorer og celleforandringer i kønsorganerne, impotens, prostataproblemer, kønssygdomme, lændesmerter, diskusprolaps i lænden, blære- og urinvejsinfektioner.

Solar plexuschakra/Manipura

Solar Plexus er et meget sensitivt område. Herigennem får vi det allerførste intuitive indtryk af et andet menneske, og i dagligdagen giver det os en form for intuitiv vejledning. I Solar Plexus findes følelsen af at have magt over sit eget liv i modsætning til dét at være et offer for andre mennesker eller for skæbnen. Mangler man følelsen af magt eller kontrol over sit eget liv, fører det ofte til vrede eller angst over andre eller over tilværelsen i det hele taget. Man giver andre skylden for hvordan ens tilværelse former sig. Man har givet sin kraft fra sig og bliver handlingslammet. Solar Plexus er centret for de følelser der kaldes emotioner. Det er følelser som egoisme, nærighed, grådighed, jalousi, misundelse, afvisning, had, angst, samt forelskelse og kærlighed, den form for kærlighed, som er afhængig af at blive gengældt.

For at udvikle et godt Solar Plexus må barnet lære noget om selvtillid, selvrespekt og troen på sig selv. Et godt fungerende til Solar Plexus vil betyde at man har en god kontakt til sine følelser. Evnen til sympati og antiparti sidder hér, og evnen til at sætte grænser for sig selv.

Har man problemer i dette center viser det sig tit ved manglende kendskab til og accept af egne følelser. Man har svært ved at mærke eller stå ved, hvad man egentlig føler. Mange mennesker er i så dårlig kontakt med Solar Plexus, at de slet ingen følelser mærker eller udtrykker. Men de er der, for ét sted skal de jo være, og så vendes de måske indad. Det giver problemer på længere sigt, f.eks. med selvhad, manglende selvtillid eller en stor mængde indre angst.
Et blokeret Solar Plexus vil resultere i svækket immunforsvar, da livsenergien ikke bliver optaget ordentligt.
Solar Plexus giver energi til mellemgulvet, fordøjelsessystemet, galdeblæren, nyrerne, leveren, bugspytkirtlen, milten og den midterste del af rygsøjlen.
De mest almindelige sygdomme fra dette område er gigt, mavesår, mave- tarmproblemer, diabetes, betændelse og cancer i bugspytkirtlen, nyreproblemer, leverproblemer, galdesten, sygdomme i binyrerne, forstoppelse, anorexia, bulimi, kvalme og diarré.
Sygdomme i fordøjelsessystemet har altså noget med emotioner at gøre.

Hjertechakra/Anahata

Hjertechakraet er centret for lidelse, sorg og glæde. Det er centret for menneskets højere kærlighedfølelser, den form for kærlighed, som ikker er afhængig af at blive gengældt, den ubetingede kærlighed. F.eks den kærlighed vi kan føle over for naturen eller til andre mennesker, hvor vi ikke vil binde eller eje dem. Det er centret for tillid, accept, tilgivelse og fred. I hjertet findes ligeværdigheden.

Det vi som børn skal lære for at udvikle et godt hjertechakra, er at kunne give og modtage kærlighed og at have omtanke for andre mennesker. Det indebærer også at elske sig selv, såvel som det at elske livet. Hvis vi som børn ikke får gode erfaringer på dette område, vil vi hele livet igennem søge efter personer, der kan fylde vores tomme hjertekar op. Har vi ikke kærlighed nok inde i os, vil der ofte være angst og vrede i stedet. Uden kærlighed er det meget let at blive bange for livet.

Fungerer hjertechakraet dårligt, bliver vi let deprimerede, selvmedlidende og har svært ved at finde glæde i livet.
Energien fra hjertechakraet er meget forskellig fra de andre chakraer. Energien har den helt specielle kvalitet, at den, når den er aktiv uden restriktioner, automatisk vil bevæge sig ud og omslutte andre i nærheden. Det er healing. Healingenergi er energi, der er kanaliseret ud gennem hjertechakraet.
Mange kender sikkert til det fænomen at få et ‘stik’ i hjertet, f. eks pga sorg eller svigt. Det er hjertechakraets reaktion, vi mærker. Gennem livet udsættes vi for sorg og lidelse. Det er en del af det at være menneske og noget, som kan være med til at blødgøre og åbne mere for hjertechakraet. At turde at rumme lidelsen kan forløse den og lede mod hjerteglæde. At modarbejde og fortrænge lidelsen lukker derimod af for hjertechakraet. Det kan medføre depressioner, selvmedlidenhed og manglende glæde ved livet.
Hjertechakraet giver energi til hjerte, skuldre, arme, hænder, ribben, brystkasse, bryster, mellemgulv, spiserør, kredsløb og åndedrætsorganer.
De mest almindelige fysiske sygdomme i dette område er hjerteanfald, forstørret hjerte, astma, allergier, lungeproblemer, bronchitis, lungebetændelse, kredsløbsforstyrrelser, problemer i øvre ryg og skulderbæltet.

Halschakraet/Vishuddha

Halschakraet er centret for udtryk, lyd og evnen til at lytte. Det er bestemmende for, hvordan vi udtrykker os på alle planer (fysisk, seksuelt, følelsesmæssigt, kærlighedsmæssigt, verbalt, kreativt, intuitivt og åndeligt). Dette center har ansvaret for at sortere hvilke af vores indre impulser, vi vil tillade at få et udtryk. Noget holdes tilbage, andet får lov at komme ud. Mange kender til at få en klump i halsen. Det er ofte gråd, som ikke får lov at komme ud, eller noget, vi ikke fik sagt, som blev siddende i halsen. Så reagerer halschakraet. Energien undertrykkes, og vi danner dermed en blokering.

Det vi har brug for at lære som børn for at udvikle et halschakra i balance, er loven om årsag og virkning. Vi må lære, at vi er ansvarlige for det vi gør, og at forskellige handlinger har forskellige konsekvenser. Vi skal også lære at have kontakt til vores vilje- og skaberkraft. Hvis vi som børn ikke får medbestemmelse og indflydelse på de ting som angår os selv, så får vi ikke disse vigtige erfaringer at trække på senere i livet, når vi har brug for dem. Så har vi svært ved at tage konsekvenserne af egne beslutninger, og det medfører ofte, at vi lader andre tage beslutningerne for os.

Nå vi har en god aktivitet i halschakraet, har vi let ved at kommunikere med andre mennesker, og vi bliver forstået.
Manglende kontakt kan vise sig som en opfattelse af livet som er ensformigt og træls. Mange ting er kedelige, og man har hele tiden lige noget der skal overstås, inden livet rigtigt kan begynde. Har man en blokering i halschakraet, kan man ikke fatte, at andre ikke kan forstå én. Der opstår tit misforståelser, fordi kommunikationen ikke er klar. Halschakraet giver energi til skjoldbruskkirtlen, luftrøret, spiserøret nakkehvirvlerne, mund og hals, tænder, kæber og ører.

Nogle af de mest almindelige sygdomme, som udvikler sig i dette område er ondt i halsen, tandkødsproblemer, hold i nakken, halsbetændelse, spændingshovedpine, hævede kirtler og stofskifteproblemer.

Pinealchakraet/Tredje Øje/Anja

Pinealchakraet er centret for intelligens, forståelse, intuition, klarsyn og retning i livet. Nogen kalder dette center for ‘det 3. øje’. Pinealchakraet giver os evnen til at se energifelter i og omkring mennesket. Det har evnen til at kunne se bagom facader, og det er herfra, vi får pludselige indskydelser og anelser. Jo mere vi tør at lytte til vores intuition, jo tydeligere vil denne evne blive for os.

Det vi skal lære som børn for at få en god balance i pinealchakraet, er evnen til at se ind i os selv og evnen til at stole på den indre opmærksomhed. Et barns natur er at ville forstå alting. Hvis det aldrig får et ordentligt svar eller bliver bedt om at lade være med at spørge, så lærer det ikke evnen til at undersøge og lede efter svar. Det udvikler ofte en angst for at se ind i sig selv eller en følelse af ikke at være så intelligent som andre mennesker.

En god kontakt til pinealen giver en fornemmelse af retning i livet, og en fornemmelse af, at der er lys på vores vej. Vi kan se hvilken vej vi skal gå, og er ikke bange for at følge den. Sindet vil være let og intuitionen stærk.
Blokeringer i dette center gør os forvirrede. Vi kan få problemer med at træffe beslutninger.

Pinealchakraet giver energi til øjne, næse, pineal- og hypofysekirtel. Det giver også energi til udvikling af intelligens og indlæringsevne. Nogle af de almindeligste sygdomme i dette område er hjernetumorer, neurologiske sygdomme, blindhed, migræne, pandehulebetændelse, nervøsitet, tungsindighed, skizofreni og indlæringsproblemer.

Kronechakraet/Sahasrara

Kronechakraet har at gøre med det åndelige aspekt i mennesket. Det står i tæt forbindelse med hjertechakraet. . Det vil altid reflektere sig i kronechakraet, hvordan vi har udviklet os i alle de andre chakraer, særligt i hjertechakraet. Det betyder, at jo mere vi har udviklet os i de 6 nedre chakraer, jo større bliver forbindelsen til åndeligheden og dermed kvaliteterne. Kronechakraets udviklingsgrad er en reflektion af de andre chakraers tilstand.
Når barnet har udviklet sig og er modnet gennem de seks nedre chakraer, begynder det at udvikle en personlig væremåde, personlige holdninger, værdier og etik, forestillinger om livet generelt og en idé om, hvor det passer ind i hele livets struktur. Et kronechakras formål er at skabe sammenhæng og helhed og mening med livet. Problemer i kronechakraet vil vise sig som en følelse af at leve et meningsløst liv. Som en manglende tro på livsprocessen og en manglende evne til at kunne se hele helheden i sig selv.
De typiske sygdomme fra dette område er sygdomme i nervesystemet, lammelser, genetiske sygdomme, knogleproblemer og sygdomme som dissimineret sclerose og amyotrofisk lateralsclerose.

En ubalance i ét chakra på virker altid de andre chakraer.
Man kan del chakraerne op i tre par, som indbyrdes er særligt forbundne. En ubalance i det ene par vil altid give problemer i det andet. Hjertechakraet er anderledes. Det er lige meget forbundet med alle de andre chakraer.

Rod- og halschakraet er begge udtrykschakraer.
Hara- og pinealchakraet er kontrolchakraer.
Solar Plexus- og kronechakraet er balancechakraer.

Alle vore chakraer er aktive livet igennem og har indflydelse på, hvordan vi håndterer de situationer, vi møder. Vi kan øge vores selvindsigt ved at kigge på, hvordan de enkelte chakraer fungerer ud fra en given situation.

Det er en god måde at få informationer om sig selv på og finde ud af, hvilke aspekter, der skal arbejdes med lige nu.

Bioresonans

Vi kan arbejde effektivt med vores chakraer via bioresonans.
E-Lybra 9-systemet er et effektivt værktøj til vedligeholdelse og reparation af chakraerne og kan bruges til at hjælpe med at opretholde grundlæggende chakrasundhed eller til bearbejdning af specifikke problemer på grund af skader/ blokeringer.

En chakraafbalancerings-session tager ca. en time. Det er en beroligende og afslappende behandling. Kan evt kombineres med zoneterapi.

Kilde: Helen Gamborg, Det usynlige i helbredelse.